domuspolonorum - strona główna
/6 czerwca 2009/
MAZOWSZE PÓŁNOCNE - PROGRAM SPOTKANIA DOMUS POLONORUM

Sobota, 6 czerwca 2009: pałace w Chrcynnie i Jadwisinie, dwór w Kowalewicach

13:00

przyjazd gości do Chrcynna PP. Ewy i Krzysztofa Poszepczyńskich
Chrcynno k. Nasielska, 45 km od Warszawy. Pałac wzniesiony wg projektu Henryka Marconiego w 1843r., podniesiony z ruiny w latach 2001-2005 r.

14:00

zwiedzanie pałacu i parku, prezentacja dokonań i problemów konserwatorskich, Pan Krzysztof Poszepczyński

15:00

piknik-lunch w parku

16:00

pokaz koni arabskich własnej hodowli odnoszących sukcesy na arenie międzynarodowej, Pani Alicja Poszepczyńska

17:00

wyjazd do dworu w Kowalewicach PP. Annie i Piotra Krasińskich, ok. 8 km na północ od Nasielska

19:00

spotkanie wieczorne w pałacu Radziwiłłów w Jadwisinie
- prezentacja historii rezydencji w Jadwisinie, Dominik Radziwiłł
- wspólna kolacja
- spotkanie z Gościem Wieczoru - Panem Andrzejem Grzybowskim wybitnym architektem, przedstawicielem współczesnego historyzmu w architekturze rezydencjonalnej, powiązane z promocją książki Pana Macieja Loby o dziełach architektonicznych A.Grzybowskiego.
- koncert kameralny

Niedziela, 7 czerwca 2009: objazd terenowy „Między Romantyzmem a Pozytywizmem”

9:00

wyjazd z Jadwisina do Opinogóry, ok. 70 km, kier. Pułtusk, Ciechanów

10:20

Msza Święta w intencji członków Domus Polonorum w kościele w Opinogórze, po mszy zwiedzanie krypty grobowej Krasińskich oraz historycznych grobów na cmentarzu parafialnym

12:00

zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zameczku Zygmunta Krasińskiego i parku. Oprowadza Pan Janusz Krolik, byly dyrektor muzeum

13:30

piknik-lunch w parku opinogórskim

14:30

wyjazd do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, miejsce działalności Aleksandra Świętochowskiego i hr. Aleksandry Bąkowskiej, ok.20 km

Przewidujemy też możliwość zwiedzenia barokowego drewnianego dworu w Koźniewie Wielkim, ok.6 km od Gołotczyzny (obecnie szkoła podstawowa), jednego z najciekawszych przykładów budownictwa dworskiego na Mazowszu
Zakończenie spotkania około godz. 17-tej

 
/1 grudnia 2008 r./
Weekend w Krakowie 25/26 X 2008 r.

Dwór i Młoda Polska

Sobota, 25 października 2008

od 12:00

Check-in w hotelu Kościuszko, Kraków ul. Papiernicza 3 , obok Dworku Białoprądnickieogo (mapa dojazdu powyżej)

15:00 – 17:00

Pałac w Kościelnikach - piknik u Iwa i Zofii Konopków – zwiedzanie remontowanego pałacu i ogrodu krakow - Nowa Huta, ul. B. Dybowskiego 2, mapa dojazdu

19:00 – 23:00

spotkanie w hotelu Kościuszko

19:15 – 19:30

przywitanie gości: Andrzej Novak-Zempliński, prezes stowarzyszenia Domus Polonorum oraz Jerzy Donimirski, wiceprezes

19:30 – 20:10

Zbigniew Święch – pisarz, prelekcja pt. "Wielkie dwory i małe dworki
w dziejach Rzeczpospolitej – wobec Europy ”

20:10 – 22:30

kolacja połączona z gawędą i prezentacją multimedialną dr Macieja Rydla pt. "Dwór i Młoda Polska"


Niedziela, 26 października 2008

7:00 – 9:00

śniadanie/check-out

9:00 – 9:45

prywatna msza święta w kościele w Modlnicy (XVI wiek, jeden najpiękniejszych kościołów drewniany w Polsce, mszę św. odprawia Szymon Fedorowicz)

10:00 – 11:00

zwiedzanie dworu Konopków w Modlnicy (XVIII wiek, jeden
z naładniejszych dworów podkrakowskich historię rodziny i dworu przedstwia Domini Konopka ex-właściciel)

11:00 – 12:00

zwiedzanie dworu w Tomaszowicach (udany przykład konwersji zabytku do funkcji komercyjnej przedstawia właściciel Ziyad Raoof)

12:00 – 13:00

Tetmajerówka (prywatne zbiory rodzinne, przedstawia pani Elżbieta
z Tetmajerów Konstanty)

13:00 – 14:30

Rydlówka (muzeum Młodej Polski, przedstawia pani Maria Rydel)

14:30 –

wyjazd/check-out

/24 maja 2008/
Somianka, Walne Zgromadzenia Domus Polonorum - 24 maja 2008


Drodzy Komilitoni,

Zarząd „Domus Polonorum” uprzejmie informuje, że tegoroczne walne zebranie członków zaplanowane jest na sobotę, 24 maja o godz.15.00 (drugi termin godz.15.30). Drugi termin zgromadzenia podany jest ze względu na możliwość podejmowania uchwał, jeśli zebranie nie osiągnie wymaganej frekwencji.
Tegoroczne walne zgromadzenie podsumuje nie tylko ostatni rok ale wszystkie trzy lata działalności Stowarzyszenia oraz wybierze Zarząd i Komisję Rewizyjną na nową kadencję.
Rozpoczynamy o 13.00, cieszymy się na Państwa przybycie i mamy nadzieję, że majowa pogoda nam dopisze.
Miejscem jest dwór w Somiance, między Serockiem a Wyszkowem, plan dojazdu otrzymujecie Państwo w załączeniu. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu do dnia 12 maja.

Paweł Esse
p.s. dojazd z Warszawy zabiera ca.50 min., jednak w związku z remontowaniem całego odcinka Serock-Wyszków trzeba się liczyć z pewnymi utrudnieniami

- statyczna mapa dojazdu

mapa dojazdu

- zobacz na mapach Google

/29 marca 2008/
Wizyta dla Domus Polonorum w Muzeum Narodowym w Warszawie
 

Dzieki pomocy Anny Lipińskiej zorganizowaliśmy wizytę dla Domus Polonorum w Muzeum Narodowym w Warszawie (MNW) i wspólne zwiedzanie niezwykle ciekawej wystawy zatytułowanej "Wyprawa w 20-lecie". Okres 20 lecia międzywojennego w sztuce polskiej cechowała niezwykła energia twórcza, pojawiły się zupełnie nowe tematy w sztuce i style stworzone przez artystów polskich. Wystawa kończy się w niedziele 30 marca - ostatnia okazja żeby ją zobaczyć. Przybywajcie licznie i rodzinnie !

Wyprawa w 20-lecie
Od 18 stycznia w Muzeum Narodowym w Warszawie można oglądać wystawę polskiej sztuki okresu dwudziestolecia międzywojennego. ‘Wyprawa w 20-lecie” potrwa do 30 marca 2008.
Wystawa jest pierwszą przekrojową prezentacją sztuki polskiej lat 1918-1939. Znajdują się na niej dzieła najwybitniejsze, należące do kanonu sztuki polskiej dwudziestolecia międzywojennego oraz obiekty mniej znane, jednak oddające doskonale charakter okresu i jego wizualny klimat. Ekspozycja ukazuje główne nurty artystyczne w powiązaniu z kontekstem historycznym i społecznym. Narracja wystawy prowadzona jest za pomocą kluczowych dla lat 20. i 30. motywów, takich jak: miasto, maszyna, nowa sztuka (awangarda), kryzys, sport, film, itp. Widz prowadzony jest poprzez dwanaście części wystawy o zróżnicowanym klimacie, ułożonych przeważnie w porządku chronologicznym.
Obok dominujących na wystawie obrazów i rzeźb, znajduje się też sztuka zdobnicza (meble, ceramika, kilimy, szkło, itp.) oddająca stylistykę art déco, wzornictwo spółdzielni „Ład” czy kręgów awangardy. Pokazane zostały również fotomontaże i plakaty, które na równi ze sztuką wysoką decydowały o stylu epoki. W sąsiadującej z ekspozycją sali odbywają się pokazy międzywojennej awangardy filmowej.
Na wystawę składa się ponad 300 obiektów, wypożyczonych z ponad 20 muzeów i od osób prywatnych, które umieszczone zostały w całej przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum. Wiele obiektów pokazywanych jest po raz pierwszy. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog, zawierający problemowe eseje oraz barwne reprodukcje większości eksponatów (330 stron, 300 ilustracji).
Przy okazji wystawy zorganizowano wiele wydarzeń dodatkowych: wykładów i spotkań tematycznych, pokazów filmowych, zajęć dla dzieci.
Tytuł wystawy jest zaproszeniem do odbycia wyprawy w czasie, którą można odbyć kierując się rozmaitymi tropami. Zwiedzając wystawę widz może doznać wrażenia nowości, jakie przynosi zetknięcie
z dziełami powstałymi w nie tak odległym okresie, pozostającym jednak wciąż słabo rozpoznanym i rzadko odwiedzanym „lądem”.
Komisarz wystawy: Katarzyna Nowakowska-Sito (kurator Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie)
Strona internetowa wystawy: www.dwudziestolecie.mnw.art.pl

/17-18 listopada 2007/
Spotkanie jesienne "Domus Polonorum" w Krakowie
 


Sobota 17 Listopada 2007
Od 14:00 Check-in w Hotelu Gródek (ul. Na Gródku 4)

16:00 Zbiórka w hotelu i wyjście do Muzeum Czartoryskich

16:30 – 18:30 Wizyta prywatna w Muzeum xx Czartoryskich (ul. Św. Jana 19), zwiedzanie kolekcji i zbiorów po Izabelli Czartoryskiej(niedostępne dla publiczności, przewodnik dla dorosłych/ przewodnik dla dzieci !)

20:00 – 23:00 Spotkanie i kolacja w Hotelu Gródek, Menu przygotowane specjalnie dla Gości Domus Polonorum
- przywitanie gości: Andrzej Novak-Zempliński, prezes Stowarzyszenia Domus Polonorum oraz Jerzy Donimirski, wiceprezes, szef oddziału małopolskiego Domus Polonorum
- wręczenie tytułu honorowego członka stowarzyszenia Domus Polonorum - Adamowi Karolowi Czartoryskiemu de Bourbon, fundatorowi Fundacji xx Czartoryskich
- plany wystawiennicze Fundacji: Maria Osterwa-Czekaj, wiceprezes Fundacji xx Czartoryskich
- prezentacje: Wojciech Włodarczyk - „Wiadomości Ziemiańskie”, Marek Minakowski – Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego
- Paweł Zalewski, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Sejmu V kadencji, członek założyciel stowarzyszenia Domus Polonorum. Temat: „Główne cele polityki zagranicznej RP”


Niedziela 18 listopada 2007
7:00 – 10:00 Śniadanie/ Czas wolny
9:00 – 9:45 Msza Święta w Kościele ss. Dominikanek XVI w(wejście od ul. Na Gródku, obok hotelu Gródek)
10:00 Zbiórka w Hotelu Gródek i wyjście do Pałacu Bogusława Rostworowskiego.
10:30 – 11:30 Zwiedzanie Pałacu Bogusława Rostworowskiego (d. Pałac Popielów, obiekt niedostępny dla publiczności)/Bogusław Rostworowski (Św. Jana 17) konstrukcja XV w., wystrój I połowa XVIIIw
11:30 – 12:30 Zwiedzanie Pałacu Potockich Pod Baranami/ Kinga Potocka (Rynek Główny/róg Św. Anny) XVIw/przebudowa w XIXw
13:00 – 14:00 Pałac Biskupa Erazma Ciołka XVI w, jeden z piękniejszych budynków w zespole rezydencji kapitulnych, połączenie gotycko-renesansowej tradycji z nowoczesnością. Wstęp 10PLN/ os.
13:00 Lunch dla dzieci w hotelu Gródek
13:30 Czas wolny/ Check-out

/30 czerwca 2007/
Rodzinny piknik "Domus Polonorum" w Suchej k. Węgrowa.

W sobote, 30 czerwca 2007 w Suchej k. Węgrowa odbył się rodzinny piknik "Domus Polonorum". Spotkanie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości prof. Marka Kwiatkowskiego było niezwykle udane. Primo właściciel, który ze swadą opisał historię, najpierw dworu a potem powstania całego skansenu w Suchej. Secundo było nas prawie 80 osób, a to wynik jak na spotkania Domus Polonorum wybitny. Tertio świetny nastrój, żurek, chłodnik, rozmowy, ciekawe opowieści i nowe osoby zainteresowane naszym Stowarzyszeniem etc. W części oficjalnej wręczone zostały dyplomy członków honorowych Stowarzyszenia "Domus Polonorum" Profesorowi Markowi Kwiatkowskiemu oraz Dr Maciejowi Rydlowi.

 
/Wrzesień 2006/
Plener rodzinny u Prof. Marka Kwiatkowskiego w Suchej

Organizacja Andrzej Novak-Zemplinski

/8 kwietnia 2006/
Spotkanie - Muzeum Wilanowskie - prowadzenie Paweł Jaskanis

Blisko 40 osób uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Domus Polonorum w sobotę, 8 kwietnia 2006 roku na wystawie 'Narodziny kolekcji. Grand Tour Stanisława Kostki Potockiego" Zbiory Potockiego, udstępnione publiczności w 1805 roku, były pierwszą na ziemiach polskich placówką muzealną, jednocześnie jedną ze szczytnych kart w dziejach ziemiaństwa polskiego.

Przywitał nas dyrektor muzeum, Pan Paweł Jaskanis, a kurator wystawy, pani Anna Kwiatkowska oprowadziła po głównych obiektach ekspozycji. Ponieważ oprócz wystawy członków Domus Polonorum zaintrygowała nowa kolorystyka pałacu wilanowskiego, otrzymaliśmy propozycję kolejnego spotkania poświęconego problemom konserwatoirskim pałacu w Wilanowie. Domus Polonorum zrewanżował się koktajlem zorganizowanym w oranżerii restauracji Villa Nuova.

 
/27 marca 2006/
Idee europejskie w tradycji prawnej i państwowej Rzeczpospolitej

W przedwojennej siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości (d. pałac Raczyńskich, dzisiejszy AGAD), przy ul. Długiej w Warszawie, odbyło się spotkanie Domus Polonorum z Panem doktorem Adamem Jankiewiczem, Dyrektorem Zespołu PrezydialnegoTrybunału Konstytucyjnego. Niesamowicie ciekawy referat i dyskusja na temat początków stanowienia prawa w Rzeczypospolitej, idei wolności i demokracji. Rzeczpospolita w XVI wieku była państwem prawa, rzecz bez precedensu w ówczesnej Europie. Warto się tym chwalić za granica, ale też i w Polsce!

Wielkie dzięki za inicjatywę i sprawną organizacje dla naszego drogiego komilitona Pawła Esse.

/16 listopad 2005/
Spotkanie - prezentacja na temat zabytkowych Ogrodow i Parkow.

Gościem będzie najlepsza w Polsce specjalistka w dziedzinie rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowo - ogrodowych, Pani dr Anne Majdecka - Strzezek.
Prezentacja skoncentruje sie na pokazaniu najlepszych rodzimych wzorcow sztuki ogrodowej - 'podług nieba i zwyczaju polskiego'

16 listopada (środa) o godz. 18:30
Warszawa, Hotel Europejski, Krakowskie Przedmiescie 13

ANNA MAJDECKA-STRZEZEK
absolwentka Sekcji Ksztaltowania Terenów Zieleni (obecnie to Architektura Krajobrazu) w SGGW
pracownik naukowy SGGW, wydzialu Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu od 1988 roku,
po studiach praktyka zawodowa w firmach wdrozeniowych i pracowniach projektowych Norymberdze(Bawaria-Niemcy) kierownik Zakladu Projektowania kierownik Podyplomowego Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Zalozen Ogrodowych czlonek ICOMOS - Miedzynarodowa Rada Ochrony Zabytków liczne prace projektowe poswiecone rewaloryzacji zabytkowych zalozen ogrodowych (Ostromecko, Mala Wies, Kikól, Dobrzyca)
podstawowe zainteresowania zawodowe: ochrona, rewaloryzacja i adaptacja ogrodów historycznych i krajobrazu kulturowego; historia sztuki ogrodowej

/25 październik 2005/
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Spotkanie z p. Marcinem Medyńskim z departamentu Ochrony Zabytków na temat ustawy "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z dn. 23 lipca 2003 r.

/14 - 15 maja 2005/
I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Domus Polonorum

Pierwsze Walne Zgromadzenie stwowarzyszenia Domus Polonorum. Wybór zarządu stowarzyszenia, prezesem zostaje Andrzej Novak-Zempliński.

Prezentacja zamku w Korzkwi i jego właścicieli przez p. Piotra Szlezyngera i najnowszej historii odbudowy zamku przez Jerzego Donimirskiego.

Petit Tour po okolicznych zabytkach (przepiekny barokowy klasztor ss Norbertanek w Imbramowicach, wizyta w zamku na Pieskowej Skale).

Zwiedzanie dworów w należacych do naszych członków w Tarnawie i Glanowie.

 

(pdf)protokół (pdf)

/4 marca 2005/
Rejestracja stowarzyszenia Domus Polonorum w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 229925
/17 grudnia 2004/
O tradycji budowania siedzib ziemiańskich w Polsce. Spotkanie z dr. Maciejem Rydlem
/28 września 2003/
Podpisanie aktu powołania stowarzyszenia Domus Polonorum.

Dwór w Tułowicach
Wybór komitetu założycielskiego,
Przewodniczącym komitetu zostaje Andrzej Novak-Zempliński.

webmaster