domuspolonorum - strona główna

Stowarzyszenie Domus Polonorum zostało powołane do życia w 2003 roku, jest organizacją prywatną zrzeszającą miłośników dziedzictwa narodowego mająca na celu:

  • opiekę nad zabytkami kultury ziemiańskiej znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych,
  • propagowanie w Polsce i za granicą tradycji dworu szlacheckiego i otaczającego go krajobrazu kulturowego,
  • rozwijanie działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej opartej na tradycji dworu polskiego
webmaster