domuspolonorum - strona główna

Wysokość składki rocznej (jedna składka na Rodzinę) wynosi PLN400. Rok skladkowy & finansowy stowarzyszenia trwa od lipca do czerwca następnego roku. Składke należy opłacić przelewem na konto stowarzyszenia z dopiskiem: 'Składka członkowska za rok 200X/Y/Nazwisko' (celem identyfikacji osoby wpłacającej).


Numer naszego konta bankowego:
Alior Bank 79 2490 0005 0000 4610 5054 7319 - zmiana konta


Wpłaty na donację prosimy kierować na konto z dopiskiem "donacja"

Adres:
Domus Polonorum
Łazienki Krolewskie
ul. Agrykoli 1
00-460 Warszawa

webmaster