Najmniej znany zamek koło Krakowa ?

Opublikowano: 08.02.2024

Bardzo ciekawa rozmowa z Jerzym Donimirskim o podniesionym przez niego z ruin Zamku w Korzkwi.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ICAOhn9f91Q

W 2005 r. na Zamku w Korzkwi, na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Domus Polonorum zatwierdzony został m.in. projekt naszego logo naszkicowany z pietyzmem i przedstawiony nam przez Andrzeja Novak-Zemplińskiego.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)