Działania

Działaniami Domus Polonorum są:

  • promocja dworu polskiego jako zjawiska kulturowego, historycznego i architektonicznego w Polsce i za granicą,
  • propagowanie właściwej opieki nad zabytkami zgodnie z najwyższymi standardami konserwatorskimi i z poszanowaniem substancji zabytkowej,
  • opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych ważnych dla właścicieli i posiadaczy zabytków,
  • występowanie jako strona w postępowaniach administracyjnych dotyczących ochrony istniejących zabytków oraz otaczającego ich krajobrazu kulturowego,
  • pomoc merytoryczna, konsultacje i interwencje konserwatorskie przy zabytkach,
  • prowadzenie działalności kulturalnej w zabytkowych wnętrzach,
  • działalność edukacyjna na temat dziedzictwa kulturowego dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie wolontariatu dla młodzieży,
  • współpraca z innymi organizacjami o zbliżonych celach statutowych,
  • działalność wydawnicza z obszaru dziedzictwa kulturowego.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)